¡Resistindo ó invasor! Vivir no Concello de Narón...

Veciños do Concello de Narón denuncian a ocupación ilegal do camiño público de O Vilar na parroquia de O Val pertencente Concello de Narón.
Vecinos del concello de Narón denuncian la ocupación ilegal del camino público de O Vilar en la parroquia de O Val perteneciente al Concello de Narón.

Friday, February 13, 2009

Iniciativa de apoio ao Vilar en Facebook
Galego:

Recentemente creouse unha iniciativa no Facebook que apoia a liberación do camiño de O Vilar, convídase a todos os que participen nesta rede social a que se unan ao grupo pedindo a restitución da legalidade no Concello de Narón e que se permita de novo a libre circulación a través desta vía pública.


Ir ao grupo pola liberación do Camiño Público de O Vilar no Concello de Narón


Ánimo e unídevos ao grupo os que teñades conta de Facebook!!

Todo apoio é importante!!

Non deixedes que a corrupción e as mans negras dos poderosos fagan que este problema caia no olvido.


Castelán:

Recientemente se creo una iniciativa en la red social Facebook que apoya la liberación del camino de O Vilar, se invita a todos los que participan en esta red a que se unan al grupo pidiendo la restitución de la legalidad en el Ayuntamiento de Narón y que se permita de nuevo la libre circulación a través de esta vía pública.

Ir al grupo por la liberación del Camino Público de O Vilar en el Ayuntamiento de Narón


Ánimo y uníros al grupo todos los que tengais cuenta en Facebook!!

Todo apoyo es importante!!

No dejeis que la corrupción y las manos negras de los poderosos hagan que este problema caiga en el olvido.

Monday, December 11, 2006

Concello de Narón: Denuncia pública de agresiónsGalego:

Coa inclusión deste vídeo queremos comezar a dar mostra das agresións continuas ás que os veciños que habitan na vivenda número 12 someten ao resto da comunidade que intenta utilizar este camiño público. Vehículos arrincando de súpeto coa intención de provocar accidentes (como a do vehículo do vídeo), lanzamento de pedras e outros obxectos como botes de pintura contra os coches e os seus ocupantes, agresións con sachos e outros aparellos de labranza, puñetazos, ameazas de morte e un largo etcétera. Lamentablemente non podemos grabar tódalas agresións, senón disporíamos de centos de vídeos pois situacións como estas vivímolas a diario.

¿Por que se permite esta situación?

Porque as autoridades competentes, alcalde de Narón e Policía Local de Narón, permiten a ocupación deste camiño negándose a restituir a legalidade e beneficiando sempre aos delincuentes. Como NUNCA se castigou aos culpables polas súas coaccións
obstáculos de todo tipo na vía, aparcamento dos vehículos sempre dentro da vía, etc... estes vense capacitados para levar a cabo incluso agresións físicas co que a situación agrávase cada vez máis de xeito que calquera persoa que utiliza o camiño
teme pola súa vida debido aos ataques destes individuos incalificables.

Semella impensable que en pleno século XXI se permita roubar así unha vía pública e se favoreza de maneira tan doente por parte das autoridades sempre ao que delinque.

Por favor, xustiza para O Vilar dunha vez. Que se persiga e castigue aos delincuentes xa, ou se lles incita a empeorar as súas agresións.

Ayuntamiento de Narón: Denuncia pública de agresiones

Castelán:

Con la inclusión de este vídeo queremos comenzar a dar muestra de las agresiones continuas a las que los vecinos que habitan la vivienda número 12 someten al resto de la comunidad que intenta utilizar este camino público. Vehículos arrancando de repeten con la intención de provocar accidentes (como el vehículo del vídeo), lanzamiento de piedras y otros objetos como botes de pintura contra los coches y sus ocupantes, agresiones con hazadas y otros aparejos de labranza, puñetazos, amenazas de muerte y un largo etcétera. Lamentablemente no podemos grabar todas las agresiones, sino dispondríamos de cientos de vídeos, pues situaciones como esta las vivimos a diario.

¿Por qué se permite esta situación?

Porque las autoridades competentes, alcalde de Narón y Policía Local de Narón, permiten la ocupación de este camino negándose a restituir la legalidad y beneficiando siempre a los delincuentes. Como NUNCA se castigó a los culpables por sus coacciones: obstáculos de todo tipo en la vía, aparcamiento de vehículos siempre dentro de la vía, etc... estos se ven capacitados para llevar a cabo incluso agresiones físicas con lo que la situación se agrava cada vez más de manera que cualquier persona que utiliza el camino teme por su vida, debido a los ataques de estos individuos incalificables.

Parece impensable que en pleno siglo XXI se permita robar así una vía pública y se favorezca de manera tan sangrante por parte de las autoridades siempre al que delinque.

Por favor, justicia para O Vilar de una vez. Que se persiga y castigue a los delincuentes ya, o se les incita a empeorar sus agresiones.

Monday, November 20, 2006

Concello de Narón: Camino público de O Vilar actualmente
Galego:

A día de hoxe incluése un vídeo de como se atopa o camiño actualmente. Dentro dun mes fará un ano da publicación de esta web, e o camiño lonxe de mellorar a súa situación, empeórase cada día con novos obstáculos (onte unha lavadora), impedimentos, trampas e todo tipo de coaccións. Nin alcalde, nin concello, nin policía local de Narón, coñecendo esta situación fixeron restituir a legalidade, consentindo todo esto.

A inclusión do vídeo en youtube e outras páxinas de busca de vídeos faise co obxecto de facer chegar a denuncia destes feitos o maior número de xente posible para evitar que quede relegado ao olvido como a moitos lles gustaría.

Unha vez máis pedimos XUSTIZA e RESTITUCIÓN DO ESTADO DE DEREITO no Concello de Narón. Non se pode privar a toda unha comunidade dos seus DERITOS FUNDAMENTAIS.

Español:
A día de hoy se incluye un vídeo de como se encuentra el camino actualmente. Dentro de un mes hará casi un año de la publicación de esta página web, y el camino, lejos de mejorar su situación, se empeora cada día con nuevos obstáculos (ayer una lavadora), impedimentos, trampas de todo tipo y coacciones. Ni alcalde, ni ayuntamiento, ni policía local de Narón, conociendo esta situación hicieron restituir la legalidad consintiendo todo esto.

La inclusión del vídeo en youtube e outras páxinas de búsqueda de vídeos se hace con el objetivo de hacer llegar esta denuncia al mayor número de gente posible, para evitar que quede relegado al olvido como a muchos les encantaría.

Una vez más pedimos JUSTICIA y restitución del ESTADO DE DERECHO en el ayuntamiento de Narón. No se puede privar a toda una comunidad de sus DERECHOS FUNDAMENTALES.

Sunday, April 02, 2006

Marbellas Galegas: Concello de Narón

Galego:

O recente caso de Marbella destapa a caixa dos tronos sobre a situación de corrupción, desfachatez e impunidade na política local dos concellos ó longo de toda España. Cando alguén escoita esta noticia ten lugar o máis estremecedor do caso: que a ninguén lle extraña.

A calquera persoa que lle preguntes te dirá que eso é normal, que tiñan que ir ó seu concello de residencia ou un que esté ó lado e facer limpeza tamén, que tódolos políticos son iguais, que todos rouban, as comisións do 20% e que non se pode facer nada.

Estes serían os comentarios típicos que che faría calquera persoa residente hoxe en día en España. Unha maneira de pensar extensible á totalidade da poboación española. Un pensamento de que non se pode facer nada inculcado socialmente dende a máis tenra infancia para medrar e ser parte desta sociedade. Normalizamos unha situación que é completamente intolerable.

O seguinte comentario que che fai alguén con que fales sobre este tema é que agora haberá que ver que ocorre realmente, é dicir,como remata a cousa. Que o xuízo será de coña, que se botarán a culpa uns ós outros e non pasará nada, que ningún rematará na cadea nin recibirá xusto castigo polos seus delitos.

Eu resido no Concello de Narón e o caso de Marbella non me extraña. Deberían investigarse tódolos concellos con lupa, pero daría igual porque neste país nunca vai pasar nada.

Esto último é mentira, nunca vai pasar nada se ninguén nunca fai nada. Se se pelexa si. Ogallá que si.

Thursday, March 02, 2006

A Pena Molexa

Español:
Recientemente salía en la web de "O Vilar estado de sitio" una galería de fotos de a Pena Molexa na parroquia de O Val. Uno de los atractivos turísticos de este ayuntamiento. La razón fue la foto que pone el Ayuntamiento de Narón en su web. Errar es humano pero no se puede ser tan prepotente para unas cosas y equivocarse así en otras. Comparen ustedes mismos y encuentren los 8 errores:


Galego:
Recentemente salía na web de "O Vilar estado de sitio" unha galería de fotos de a Pena Molexa na parroquia de O Val. Un dos atractivos turísticos deste concello. A razón foi a foto que pon o Concello de Narón na web. Errar é humán, pero non se pode ser tan prepotente para unhas cousas e metela pata así en outras. Comparen vostedes mesmos e atopen os 8 erros:


Concello de Narón: A Pena Molexa

Español:
También hay otros errores sobre todo en topónimos, como rebautizar "Vilarquinte" a "Vilarquente". En que andaran a pensar estes do concello...


Galego:
Tamén hai outros erros sobre todo en topónimos, como rebautizar "Vilarquinte" a "Vilarquente". En que andaran a pensar estes do concello...

Saturday, February 18, 2006

Concello de Narón: O Vilar, estado de sitio

Concello Naron
Español:
Vecinos del concello de Narón denuncian la ocupación ilegal del camino público de O Vilar en la parroquia de O Val perteneciente al Concello de Narón. Este camino público es la única vía de acceso a sus viviendas. Las coacciones duran ya más de cuatro años.

Actualmente estamos denunciando los hechos a través de Internet con la Web: http://www.ovilar.com

Galego:
Veciños do concello de Naron denuncian a ocupación ilegal do camiño público de O Vilar na parroquia de O Val pertencente ó Concello de Narón. Este camiño público é a única vía de acceso ás súas vivendas. As coaccións duran xa máis de catro años.

Actualmente estánse denunciando os feitos a través de Internet coa Web: http://www.ovilar.com