¡Resistindo ó invasor! Vivir no Concello de Narón...

Veciños do Concello de Narón denuncian a ocupación ilegal do camiño público de O Vilar na parroquia de O Val pertencente Concello de Narón.
Vecinos del concello de Narón denuncian la ocupación ilegal del camino público de O Vilar en la parroquia de O Val perteneciente al Concello de Narón.

lunes, diciembre 11, 2006

Concello de Narón: Denuncia pública de agresiónsGalego:

Coa inclusión deste vídeo queremos comezar a dar mostra das agresións continuas ás que os veciños que habitan na vivenda número 12 someten ao resto da comunidade que intenta utilizar este camiño público. Vehículos arrincando de súpeto coa intención de provocar accidentes (como a do vehículo do vídeo), lanzamento de pedras e outros obxectos como botes de pintura contra os coches e os seus ocupantes, agresións con sachos e outros aparellos de labranza, puñetazos, ameazas de morte e un largo etcétera. Lamentablemente non podemos grabar tódalas agresións, senón disporíamos de centos de vídeos pois situacións como estas vivímolas a diario.

¿Por que se permite esta situación?

Porque as autoridades competentes, alcalde de Narón e Policía Local de Narón, permiten a ocupación deste camiño negándose a restituir a legalidade e beneficiando sempre aos delincuentes. Como NUNCA se castigou aos culpables polas súas coaccións
obstáculos de todo tipo na vía, aparcamento dos vehículos sempre dentro da vía, etc... estes vense capacitados para levar a cabo incluso agresións físicas co que a situación agrávase cada vez máis de xeito que calquera persoa que utiliza o camiño
teme pola súa vida debido aos ataques destes individuos incalificables.

Semella impensable que en pleno século XXI se permita roubar así unha vía pública e se favoreza de maneira tan doente por parte das autoridades sempre ao que delinque.

Por favor, xustiza para O Vilar dunha vez. Que se persiga e castigue aos delincuentes xa, ou se lles incita a empeorar as súas agresións.

Ayuntamiento de Narón: Denuncia pública de agresiones

Castelán:

Con la inclusión de este vídeo queremos comenzar a dar muestra de las agresiones continuas a las que los vecinos que habitan la vivienda número 12 someten al resto de la comunidad que intenta utilizar este camino público. Vehículos arrancando de repeten con la intención de provocar accidentes (como el vehículo del vídeo), lanzamiento de piedras y otros objetos como botes de pintura contra los coches y sus ocupantes, agresiones con hazadas y otros aparejos de labranza, puñetazos, amenazas de muerte y un largo etcétera. Lamentablemente no podemos grabar todas las agresiones, sino dispondríamos de cientos de vídeos, pues situaciones como esta las vivimos a diario.

¿Por qué se permite esta situación?

Porque las autoridades competentes, alcalde de Narón y Policía Local de Narón, permiten la ocupación de este camino negándose a restituir la legalidad y beneficiando siempre a los delincuentes. Como NUNCA se castigó a los culpables por sus coacciones: obstáculos de todo tipo en la vía, aparcamiento de vehículos siempre dentro de la vía, etc... estos se ven capacitados para llevar a cabo incluso agresiones físicas con lo que la situación se agrava cada vez más de manera que cualquier persona que utiliza el camino teme por su vida, debido a los ataques de estos individuos incalificables.

Parece impensable que en pleno siglo XXI se permita robar así una vía pública y se favorezca de manera tan sangrante por parte de las autoridades siempre al que delinque.

Por favor, justicia para O Vilar de una vez. Que se persiga y castigue a los delincuentes ya, o se les incita a empeorar sus agresiones.